Lidmaatschap

Wat betekent Colize voor mij als lid?

Colize is een vereniging waarbij de leden kennis, ervaring en expertise delen.  Door een eenheid te vormen en het ook kenbaar te maken via diverse kanalen, wordt er een breed draagvlak op het gebied van Open Source uitgedragen.  Daar waar een community zich beperkt tot veelal hun eigen platform of applicatie, gaat Colize hierin een stap verder. Door middel van zorgvuldig gekozen applicaties heeft Colize een proof of concept samengesteld waarmee ondernemers hun bedrijf kunnen automatiseren. Dit concept wordt collectief gedragen, zodat ieder lid dezelfde basisconfiguratie implementeert. 

Door deze standaardisatie wordt de continuďteit van dienstverlening gewaarborgd. 

Mocht je door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan kun je of jouw klant een bemiddelingsverzoek bij Colize indienen. Binnen de poule van gecertificeerde leden wordt er gezocht naar geschikte (tijdelijke) vervanging.

Een opgeleverde configuratie kan op aanvraag van het lid of haar klant ge-audit worden. Op basis van een succesvolle audit wordt er een kwaliteitskenmerk afgegeven. 

Je kunt ook om ondersteuning of resources vragen wanneer een groot project zich aanbiedt dat normaliter niet aangenomen kan worden, omdat er diverse disciplines en expertise bij betrokken zijn. 
Kortom, als lid van Colize sta je er niet alleen voor.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Er zijn drie verschillende types lidmaatschap:
  • Aspirant lid
  • Gecertificeerd lid
  • Ondersteunend lid

Iedere aanmelding wordt  gescreend en zal bij voldoende bekwaamheid worden toegelaten. Pas na het behalen van certificering wordt het aspirant lidmaatschap omgezet in een volledig lidmaatschap. Ieder lid is verplicht tot jaarlijkse contributie van EUR 360,- (excl. Btw), ook te betalen in 12 termijnen van EUR 30,-.

Het streven is om 2x per jaar een meeting te organiseren. Hierbij worden eventueel gastsprekers uitgenodigd of de gelegenheid geboden voor het volgen van workshop, training of opleiding.

Deelname houdt ook in dat ieder gecertificeerd lid het recht heeft een audit aan te vragen voor het verstrekken van de Colize kwaliteitskenmerk. Deze audits worden centraal opgeslagen en zijn alleen beschikbaar voor het lid en haar klant en het bestuur in geval van bemiddeling. Audits worden vertrouwelijk behandeld.

Verder wordt er van ieder lid verwacht betrokkenheid te tonen, actief deel te nemen aan meetings of events en proberen gestelde vragen van andere leden zo goed mogelijk te beantwoorden.

Word nu lid!